Pankki, joka palvelee

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eeva Hietala rakentaa ja kehittää Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. On luotu uusia käytänteitä ja hiottu vanhoja. Uusin idea on Vapaaehtoispankki.

Mistä on kyse?

– Seurakunnalta kysytään usein kertaluonteista apua esimerkiksi lampun vaihtoon tai muuhun pieneen askareeseen. Saatetaan myös pyytää saattajaa kauppareissulle tai lääkäriin tai kaveria johonkin kulttuuritapahtumaan.

Mikä on pankin palvelukonsepti?

– Pankkiin ”talletetaan” seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa lähimmäisiään.

Kuka voi ”tallettaa” itsensä pankkiin?

– Kuka tai mikä taho tahansa, joka haluaa olla avuksi muille. Mukaan avustajalistalle voi siis ilmoittautua yksittäinen henkilö tai yhteisö, kaupunginosayhdistys, urheilu- tai harrasteseura. Mukaan voi ilmoittautua myös vain tiettyyn tehtävään.


Kuinka pitkä on ”talletusaika”?

– Tallettaja määrittää itse, miten pitkään on mukana pankissa. Samoin saa itse määritellä, koska ja kuinka usein on käytettävissä. Mukanaolon voi lopettaa, milloin haluaa.

Kuka voi hyödyntää pankin palveluita?

– Kuka tahansa, joka tarvitsee kertaluonteista apua.
Paljonko pankki veloittaa palvelun käytöstä?
– Palvelu on maksuton.

Kuka saa ”talletustuoton”?

– Toiminta tuottaa hyötyä niin auttajalle kuin avuntarvitsijalle. Auttaja saa hyvän mielen ja kohtaamisten myötä uusia kokemuksia. Avuntarvitsija saa avun.

Teksti ja kuva: Simo Jouh

Vastaa