Yli 700 vuotta seimen lapsen juhlaa

Adventti on avaus uuteen. Adventin myötä alkaa myös seurakuntamme juhlavuosi. On luvassa paljon ennenkokematonta, mutta myös vanhan, menneiden vuosisatojen ja niiden aikana eläneiden ihmisten ponnistusten muistelemista ja kiitollisuutta niistä. Polkuja, joita me kuljemme, on kuljettu jo kauan. Kotiseutumme halki on aina kulkenut toisaalle vieviä reittejä. Niitä pitkin on aina kulkenut myös tieto uusista asioista ja taidoista.

Tieto adventin Herrasta, seimeen syntyvästä lapsesta, on yksi niistä. Emme tiedä vuotta emmekä henkilöä, joka tuon sanoman toi mukanaan. Voimme olettaa, että se tapahtui jo ennen, kuin joskus 1200-luvun alkupuoliskolla perimätiedon mukaan Teutarin seudun asukkaita kastettiin Kastmäen lähteessä tai Birger Jaarli matkasi veneineen kohti Hämettä.

Isä Ingvalduksen tunnemme nimeltä 1320-luvulta, mutta jo ennen häntä Lohjan pappilassa on asunut pappeja. Sieltä he kulkivat jalan tai vesitse kohtaamaan ihmisiä, jotka asuivat suurten järvien ja niille johtavien vesireittien rannoille levittäytyvissä kyläyhteisöissä. Kohtaamaan ihmisiä näiden iloissa ja suruissa. Noista Lohjan asukkaista tunnemme nimeltä vain muutaman. Virkkalassa, jossain Vappulantien ja Vieremäntien risteyksen tienoilla, asuivat Nils ja hänen vaimonsa Torlaff. Ehkä Nils oli turkiskauppias, kaupoillaan vaurastunut. Pariskunnalla oli laaja maaomaisuus, josta he vuonna 1382 lahjoittivat osan Pyhän Laurin kirkolle vuotuisten sielunmessujen pitämiseksi.

Seimen lapsi ja hänen mukanaan tuomansa uudenlainen näkemys ihmisestä ja ihmisarvosta alkoi muuttaa seutukuntaa. Heimo- ja sukuyhteisöjen tilalle kasvoi Lohjan kirkkopitäjä. Lohjan tarina alkoi.

Papit opettivat Jumalasta, jonka edessä kaikki, niin rikkaat mahtimiehet kuin köyhät vaimot, jopa pienet lapset ovat samanarvoisia. Kaikkien puolesta tuo seimen lapsi oli kuollut ristillä. Pitäjän kirkossa, ihmisten silmien edessä, hän riippui ristillä. Risti sijaitsee nykyisin Nummen kirkossa. Tuossa veistoksessa konkretisoituu Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan. Tuota rakkautta jakoivat konkreettisen avun muodossa niin papit kuin kansan keskuudessa kierrelleet munkitkin. Heidän esimerkkinsä ohjasi vastuunkantoon myös muita. Luotiin pohjaa nykyiselle monipuoliselle kunnalliselle vastuunkannolle ja turvaverkostolle.

Työ jatkuu. Saamme olla siinä mukana omalla paikallamme seurakunnassa, yhteiskunnan palveluissa ja eri yhteisöjen työssä.

Simo Jouhi

Vastaa