Lohjan seurakunta täyttää 700 vuotta ja Virkkalan kirkko 70 vuotta

Kastlähteen muistomerkki sijaitsee noin 750 metriä Virkkalan Ristiltä tietä 112 Inkoon suuntaan
Kastmäen kohdalla. Perimätiedon ja historiallisten dokumenttien perusteella Kastlähteellä on kastettu
kristinuskoon ensimmäiset lohjalaiset 1200-luvun alussa. (kuva Hanna Tolonen)

Vuosi 2023 on monipuolinen juhlavuosi Lohjan alueella: Lohja ja Lohjan seurakunta täyttävät 700 vuotta, Virkkalan kirkko 70 vuotta. Rakennus nimettiin alunperin Etelä-Lohjan seurakuntakodiksi. Nimi muutettiin Virkkalan kirkoksi 1989. Kirkkosali vihittiin Pyhän ristin kappeliksi 2010.
Lohjan seurakuntapitäjän syntyjuuret ulottuvat 1200-luvulle. Virkkalankin kristilliset juuret ovat kaukana menneisyydessä jo 1200-luvulla.
Lohjan kirkkopitäjän piti olla niin suuri, että se pystyi rakentamaan kirkon ja pappilan sekä palkkaamaan papin. Varhaisin kirjoitettu perimätieto kertoo, että seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra oli Ingvaldus vuonna 1323.
Seurakunnan perustaminen vaati paikallisten asukkaiden lisäksi piispan ja maallisen esivallan tuen. Keskiajan lopulla Suomessa oli sata seurakuntaa. Lohjan emäseurakunta kuului alueeseen, jossa seurakuntaverkosto oli tiheintä.

Kaikki läntisen Uudenmaan suomenkielisten alueiden nykyiset hallintoyksiköt, Siuntion pohjoisosa, Vihti, Karkkila, Karjalohja, Sammatti, Nummi ja Pusula, ovat historian eri vaiheissa eronneet Lohjan seurakuntapitäjästä.
Paikallisen hallinnon tärkein yksikkö oli vuoteen 1865 saakka seurakunta.
Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin seurakunnat liitettiin takaisin Lohjan seurakuntaan 1.1.2013, kun Kirkkohallitus päätti seurakunnan laajentuessa lakkauttaa kyseiset seurakunnat ja perustaa seurakuntayhtymän, jonka Lohjan seurakunta muodosti Sammatin seurakunnan kanssa vuosina 2009–2012.
Juhlavuoden aikana tarjoamme yhdessä Lohjan kaupungin kanssa monenlaisia tapahtumia, konsertteja, messuja ja muita tilaisuuksia eri-ikäisille lohjalaisille. Virkkalan historiallisella ensimmäisellä kastepaikalla Kastlähteellä järjestetään rukoushetki helluntaina 28.5.2023 kello 13 alkaen. Simo Jouhi kertoo Kastlähteen historiasta.

Vanhan perimätiedon mukaan Kastlähteellä ja sen läheisyydessä Kyrkstadissa ovat Lohjan kirkollisen elämän juuret, myös Lohjan ensimmäiselle kirkolle osoitettu paikka.
Eräiden historiantutkijoiden mukaan tanskalaisten vuonna 1202 arkkipiispa Andreas Sunenpojan johdolla tekemä ristiretki on saattanut ulottaa vaikutuksensa tänne.
Kastlähteen ympäristö muistomerkkeineen rakennettiin pääasiassa talkootyönä vuonna 2005 järjestäytyneen Suomen kirkon täyttäessä 850 vuotta.

Vastaa