Seurakuntavaaleissa Lohjalla on neljä valitsijayhdistystä

Seurakuntavaaleissa on neljä valitsijayhdistystä, jotka ovat keränneet listoilleen yhteensä 101 ehdokasta. Seurakuntavaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Se tarkoittaa sitä, että saman listan ehdokkaiden äänet lasketaan yhteiseen pottiin ja heistä eniten ääniä saaneet tulevat valituksi erikseen laskettujen vertailulukujen mukaan. Kysyimme valitsijayhdistyksiltä kuusi kysymystä.

Näin valitsijayhdistykset vastaavat

1.Mitä tavoitteita Teillä on tulevalle nelivuotiskaudelle?

 1. Näkemyksenne mukaan seurakuntamme keskeiset haasteet tulevalla kaudella?
 2. Mikäli verotulot vähenevät oleellisesti. Mistä toiminnasta tingitte ensimmäisenä?
 3. Pyhän Laurin kirkon messut striimataan. Tulisiko Radio Dein perinteiset lähetykset lopettaa ja esimerkiksi striimata jostakin toisesta kirkosta sen sijaan?
  (perinteinen radiolähetysaika maksaa noin 20.000 €/vuosi)
 4. Missä ehdokkaanne voi tavata tutustuakseen ehdokkaisiinne?
 5. Kuinka monta osallistujaa tulee olla viikoittain messuissa, jotta niitä voidaan jatkaa?

Tulkaa kaikki Lohja

 1. Talouden tasapaino, henkilöstö suhteessa tuloihin, tasokas rippikoulu- ja nuorisotyö, perhetyö, kirkollinen vihkiminen kaikille.
 2. Jäsenmäärän lasku, kirkon imagon yleinen haurastuminen, diakoniatyön resurssit, ekologisuuden edistäminen.
 3. Luovutaan vähän käytetyistä toimitiloista, käyttökustannusten jatkuva tarkkailu, vapaaehtoisille lisää tehtäviä.
 4. Striimaus korvaa vähitellen radioinnin kotilaitteiden yleistyessä, mutta kiirehtimättä. Striimauksia eri kirkoista.
 5. Arjen keskellä voi tarttua hihasta missä vain, Tulkaa kaikki Lohja Facebook-sivuilla, vaalitilaisuudet.
 6. Lohjan kirkko on seurakunnan pääkirkko, kirkkolain mukaan messu joka sunnuntai. Muissa ehkä harvemmin.

Seurakunnan parhaaksi – för församlinges bästa

 1. Tavoitteena on elävä, ihmisiä elämässä auttava palvelukokonaisuus kehdosta hautaan.
 2. Näkemyksenne mukaan seurakuntamme keskeinen haaste on julistaa Jumalan sanaa ja palvella seurakuntalaisia heidän kaikissa elämänvaiheissaan.
 3. Seurakunnan talous tulee etukäteen rakentaa vakaalle pohjalle, niin ettei näin tapahdu.Mikäli puutetta ilmenee, niin seurakunnan perustehtävät hoidetaan ensin ja sitten katsotaan mistä voidaan tinkiä, jos tarvetta esiintyy.
 4. Nykyinen käytäntö on vielä hyvä, koska radiointi kuuluu hyvin koko seurakunnan alueella. Striimaus vaatii tv:n, jota ei aina ole saataville. Yhteydet hoitolaitoksiin tulisin luoda toimiviksi, jolloin niiden asukkaat ( vahainkodit ja sairaalat) pääsevät kirkkoon tulematta sinne.
 5. Ottamalla heihin yhteyttä ja tavatessa turuilla ja toreilla.
 6. Onneksi viikkomessuissa käy useita henkilöitä, emmekä näe asiaa nyt ajankohtaisena.

Seurakunta lähellä

Seurakunta lähellä -ryhmä haluaa jatkaa toimintaansa tulevallakin kaudella paikallisen seurakuntatyön
vahvistamiseksi koko seurakunnan alueella.

 1. Tavoitteemme on, että Lohjalla on neljän vuoden kuluttua 6-7 vireästi toimivaa alueensa tarpeet tuntevaa alueseurakuntaa nimikkotyöntekijöineen.
 2. Maailman epävarma tilanne näkyy ja tuntuu tulevalla valtuustokaudella. Hengellinen ja myös aineellinen hätä lisääntyvät ja niihin on seurakunnankin työssä varauduttava.
 3. Säästökohteita on ensin etsittävä muualta kuin toiminnasta.
  Huolehditaan kiinteistöjen kunnostustoimista ajallaan.
  Ympäristön hoidon tasosta on varaa tinkiä.
 4. Messun striimaus ja radiointi voi jatkua nykyisessä muodossa.
 5. Ehdokkaitamme voi tavata esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa ja puhelimitse.
 6. Vähintään 1.

Sitoutumattomat yli rajojen

 1. Rikas hengellisyys ja monipuolinen toiminta on turvattava kaikenikäisille.
 2. Haasteita ovat talous, kasteiden väheneminen, yksinäisyys ja kirkon sanoman merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisille.
 3. Päätöksiä on arvioitava seurakunnan perustehtävä mielessä pitäen, niin toiminnan kuin omaisuuden osalta.
 4. Radiointi on tärkeää monille. Asia tulee ratkaista osana viestinnän strategista keskustelua.
 5. Ryhmämme esittäytyy kotisivuillamme. Vaalikone kertoo henkilökohtaisista ajatuksistamme.
  6.Messut ovat seurakunnan tärkeimpiä kokoontumisia. Niitä tulee toteuttaa kattavasti. Sisällön ja toteutuksen monipuolistamista kannattaa harkita.

Vastaa