Turvassa

Lohjan 700-vuotinen historia on myös Lohjan seurakunnan historiaa, sillä varhaisimmat maininnat Lohjasta ovat mainintoja Lohjan seurakunnasta. Seurakunnasta on jäänyt jälkiä historiankirjoihin, koska se on ollut alueen ihmisistä huolehtiva viranomainen. Merkityksellisimmät historian jättämät jäljet ovat kuitenkin muuta kuin viranomaiskirjeitä.


Lohjan Pyhän Laurin kirkon 500 vuotta vanhojen maalausten joukossa on kuva Mariasta, joka on koonnut viittansa alle suuren joukon ihmisiä. Kuva Jumalan äidistä on kuva kirkosta. Maria synnytti Jeesuksen, ja samalla tavalla kirkko synnyttää kasteessa Jeesuksen seuraajia. Vuosisatojen ajan Lohjan seurakunta on liittänyt uusia ihmisiä ja sukupolvia kirkon yhteyteen ja elänyt mukana heidän arjessaan ja juhlassaan. On iloittu ja itketty, kyselty ja kuunneltu, tuettu ja saatu tukea – niin hengellistä kuin aineellistakin.


Kuva viittansa alla turvan tarjoavasta seurakunnasta voi olla vanha, mutta sen sanoma on ajankohtainen. Seurakunnan tehtävä on aina ja kaikenlaisina aikoina välittää hyvää sanomaa sanoilla ja teoilla. Toivon, että Lohjan alueen ihmisille seurakunta on turvallinen rakkauden yhteisö, jonka viitan alle mahtuu elämän ja ihmisten moninaisuus. Siellä voivat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi ne, joiden ääni muualla vaimennetaan ja jotka toisaalla tulevat ohikatsotuiksi.


Nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta kasvaa osallisuus, rohkeus tuoda omia lahjoja yhteiseen pöytään. Yhteys ja rakkaus eivät rajaudu ainoastaan Lohjan Marian viitan alle, vaan ne ulottuvat koko luomakuntaan, lähimmäisiin lähellä ja kaukana. Yhteen kuuluminen, ykseys, ei ole ihmisten oman valinnan varassa. Kuulumme yhteen, koska kuulumme Kristukselle, saman armon viitan suojiin.


Lohjan historiaa voi juhlia viranomaisen historiana, josta jää virallisia lähteitä jälkipolville luettavaksi, mutta se on myös ihmisyhteisön historiaa, joka kutoutuu monenlaisten ihmisten tarinoista ja elämänlangoista. Toisten tarinat kestävät kauemmin, toisten hiipuvat pois yhteisestä muistista. Ne säilyvät kuitenkin osana yhteisön yhteistä tarinaa, sillä jokainen meistä jättää siihen jälkensä.


Lohjan seurakunnan historia on erityisesti Jumalan vaeltavan kansan historiaa. Kastetuista kristityistä, toisilleen tutuista tai tuiki tuntemattomista ihmisistä, rakentuu ajassa ja paikassa elävä seurakunta. Yhteisö on suojassa Jumalan äidin viitan alla. Voisiko se samalla muodostaa viitan, joka tarjoaa turvaa – turvallisempaa tilaa, kuin mitä monen elämä voi tarjota?


Siunattua juhlailoa Lohjalle ja kaikille, jotka elävät ja rakentavat monenlaisia yhteisöjä sen alueella.

Kaisamari Hintikka
Espoon hiippakunnan piispa

Vastaa