Kirkkohallitus myönsi Hannu Laasiolle Pro Ecclesia-mitalin

Kirkkohallitus on myöntänyt Lohjan seurakunnan pitkäaikaiselle luottamushenkilölle Hannu Laasiolle Pro Ecclesia-mitalin.

Vaikuttajana Lohjan seurakunnassa

Hannu Laasio valittiin Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston jäseneksi vuonna 1978. Hän toimi valtuutettuna 28 vuotta, näistä 20 vuotta kirkkovaltuuston puheenjohtajana. Luottamustoimiensa ohessa hän työskenteli ”keikkakanttorina” seurakunnan tilaisuuksissa. Lohjalaiseen musiikkielämään hän antoi panoksensa myös soittamalla viulua seurakunnan Collegium Musicum –yhtyeessä. Hän johti monta vuotta kirkkoväärteinä toimivien vapaaehtoisten joukkoa ja toimi itsekin kirkkoväärtinä.

Ystävyysseurakuntatyön kantavana voimana

Hannu Laasio oli vuosien ajan keskeinen ystävyysseurakuntatoiminnan virallisten suhteiden ylläpitäjä sekä yhdyshenkilö Lohjan ja Unkarissa sijaitsevan ystävyysseurakunnan Köbányan välillä. Hän johti lohjalaisryhmien vierailuja Köbányaan ja organisoi unkarilaisten vastavierailuja Suomeen.
Hannu Laasio on ollut luomassa yhteyksiä myös Köbányan seurakunnan Romaniassa sijaitsevaan ystävyysseurakuntaan vierailemalla siellä köbányalaisten kanssa useita kertoja. Hän on myös hoitanut Lohjan seurakunnan yhteyksiä Viron Pärnussa olevaan luterilaiseen Pyhän Vaimun seurakuntaan.
Merimieskirkon työssä ja aktiivisena toimijana Suomen Lähetysseuran yhteyksissä
Laasion isä ja isosisä ovat aikanaan työskennelleet Suomen Merimieslähetysseurassa, ja Hannu Laasion poika Jaakko Laasio toimii parhaillaan pappina Suomen Merimieskirkossa. Hannu Laasio palveli vuosina 1968-1972 Hampurin merimieskirkon assistenttina. Suomessa hän on toiminut Merimieskirkon matkasaarnaajana ja vs. tiedotussihteerinä.
Kun Lohjalla vuonna 1978 järjestettiin valtakunnalliset Lähetysjuhlat, Hannu Laasio toimi juhlien paikallisena päävastuunkantajana. 1980-luvulla hän työskenteli vuoden ajan Lärkkullassa, opetusministeriön projektissa kurssisihteerinä ja suomen kielen opettajana namibialaisille stipendiaateille. 1990-luvulla hän osallistui kahteen otteeseen Suomen Lähetysseuran kirkonrakennusprojektiin Tansaniassa. Hannu Laasio oli pitkään myös Lähetysseuran Safari-kuoron jäsen ja osallistui kuoron toimintaan aktiivisesti

Ammattikasvattajana ja kirkon ”epävirallisena äänenä

Laasio työskenteli Lohjalla opettajana vuodesta 1972 vuoteen 2003. Työssään Lohjan yhteiskoulun uskonnon ja teknisen työn opettajana sekä peruskoulun luokanopettajana hän on toiminut ”epävirallisena” kirkon ja kristillisen uskon edustajana lukuisille ikäluokille.

teksti Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kuva Uolevi Salonen

Vastaa