Seurakunta osallistuu ilmastotalkoisiin

ohjan seurakunnassa ilmastokysymykset on huomioitu ja huomioidaan monissa eri tilanteissa. Vuonna 2019 seurakunta perusti ilmastotyöryhmän. Sen jälkeen erityisesti keittiötoimessa, sijoituksissa, kiinteistöissä, jätehuollossa ja hautaustoimessa ilmastonäkökohdat on otettu huomioon. Parhaillaan työryhmä selvittää seurakunnan metsien luontoarvoja ja sitä, millaisiin toimiin niiden johdosta ryhdytään.
Seuraavassa Lohkareessa kerrotaan seurakunnan ilmastotyöryhmän toimista.

Teksti Eija-Liisa Eriksson
Kuva Lars Eriksson

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään.
Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa. Seurakunnat sitoutuvat omien konkreettisten toimien lisäksi tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkko haluaa myös kannustaa vaikuttamaan aktiivisina kansalaisina, äänestäjinä ja kuluttajina.

Vastaa